zapisy szkoła 4

Zapisy do grupy otwartej.

Zajęcia pokazowe odbędą się 10 września
w godzinach: 9:00 – 12:00
Falenty Nowe ul. Rzemieślnicza 3

Program coachingowy dla młodych ludzi. Rzowijamy talenty i umijętności realizacja własnych wspaniałych celów. Żyj ponad przeciętność. Żyj własnym wspaniałym żciem