Coaching dla młodych

Co wam drodzy rodzice udało się osiągnąć dzięki wsparciu coacha lub  mentora , który w dzieciństwie, czy wczesnej młodości poprowadził i wspierał wasz rozwój? Ilu z Was posiadało taką możliwość?

Ilu celów nie osiągnęliście, zrezygnowaliście z ich realizacji, bo nie było odpowiedniej osoby, która by was do tego zachęciła, wsparła pokazała jak konstruktywnie realizować marzenia i plany.
Osoby, która wyposażyła by Was w narzędzia i metody pracy  by sięgać daleko ponad przeciętność.

Co o programie mówi jego twórca

Wypowiedzi uczestników programu i ich rodziców

Wywiad z uczestniczką programu coachingowego Akademia Młodego Człowieka

Teraz pomyślcie, że Wasze dzieci przystępując do programu Akademia Młodego Człowieka, będą miały możliwość pracy z coachem, który nauczy ich stawiania celu, monitorowania, planowania, przezwyciężania własnego lęku, etc.

Coacha, który pomoże Waszym dzieciom zbudować poczucie własnej wartości, nauczy podejmować odważne decyzje, podpowie jak się motywować i nie poddawać trudnościom na drodze do osiągania wielkich celów.

Drodzy Rodzice!
Może  chcielibyście dać taką szansę swojemu dziecku?
Przygotowałam specjalny program coachingowy dla młodzieży.

Akademia Młodego Człowieka jest programem coachingowym dla młodych ludzi  stworzonym po to, aby pomagać rozwijać i kształtować potencjał i talenty tkwiące w nich, by odważyły się  realizować własne marzenia.

Akademia to program coachingowy składający się z 12 modułów zajęć trwających 3h każdy, prowadzonych w małych grupach, 10-12 osób, gdzie przy wsparciu i prowadzeniu doświadczonego coacha dzieciaki poznają i wdrażają do własnego życia elementy budujące każdego dnia postawę i skuteczne nawyki niezbędne do realizacji ambitnych celów.

Zajęcia odbywają się w jedno lub dwu tygodniowych odstępach czasu.

BEZPŁATNE zajęcia pokazowe

Zapisz swoje dziecko na zajęcia pokazowe programu coachingowego dla młodzieży Akademia Młodego Człowieka

Zajęcia pokazowe są BEZPŁATNE.
Ich zadaniem jest pokazać dziecku jakich wspaniałych, nowych rzeczy będzie mógł się nauczyć by budować swoją postawę i śmiało realizować ambitne marzenia.

Agnieszka Socha

Autorka programu coachingowego
Akademia Młodego Człowieka

Zawodowo jestem coachem biznesu i wywodzę się z największej organizacji na świecie Leadership Management International, która od 45 lat, w ponad 60 krajach zajmuje się rozwojem potencjału
i umiejętności osób tworzących organizacje biznesowe i społeczne.

Z wykształcenia jestem również pedagogiem, któremu bliski sercu jest rozwój następnych pokoleń młodych ludzi.

Dlatego łącząc te dwie dziedziny: coaching i pedagogikę, napisałam program Akademia Młodego Człowieka.

To wspaniałe wyzwanie stojące teraz przed nami, odpowiedzialnymi za to, jakie rezultaty naszych czynów pozostawimy po sobie. Ja chcę wspierać młode osoby w rozwoju ich potencjału, postaw, talentów i umiejętności realizacji swoich własnych, wspaniałych i odważnych marzeń, po to, aby świat stawał się lepszy.

Dołącz do nas, jeśli czujesz podobnie!

Oczekując tego, co najlepsze

Agnieszka Socha

Program coachingowy dla młodych ludzi. Rzowijamy talenty i umijętności realizacja własnych wspaniałych celów. Żyj ponad przeciętność. Żyj własnym wspaniałym żciem