Misja


Główne założenia naszego przedszkola opierają sie na przeżywaniu, doświadczaniu i rozwijaniu indywidualności każdego dziecka. Naszym celem jest poruszyć wyobraźnię dziecka aby owocowała w szkole i dalszym życiu. Dbamy o to, aby dziecko miało pogodne, radosne, beztroskie dzieciństwo , gdzie nauka jest zabawą, a zabawa przyjemnością :).

W naszym przedszkolu rozwój artystyczny i lingwistyczny kształtujemy poprzez rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji muzycznej i ruchowej. Znajduje to odzwierciedlenie w zajęciach, które proponuje przedszkole. Zajęcia realizowane są w formie zabawy - małe grupy , indywidualna opieka